facebook-script

GROHE BLUE pure

Omvänd Osmosanläggning

Vad är omvänd osmos?

Omvänd osmos är en process som används för att avlägsna föroreningar och andra ämnen från vatten genom att pressa det genom ett semipermeabelt membran. I denna process tvingas vattnet genom membranet under högt tryck, och de flesta större partiklar och föroreningar filtreras bort. Resultatet är rent och filtrerat vatten som kan användas för olika ändamål, såsom dricksvatten, akvarier och industriella processer.

Membranen som används i omvänd osmos är tillverkade av en polymer som har små porer eller hål i sig. Dessa hål är så små att endast vattenmolekyler kan passera genom dem, medan större molekyler och partiklar som exempelvis salt, mineraler, bekämpningsmedel och tungmetaller inte kan passera genom membranet. Som ett resultat filtrerar omvänd osmos-tekniken bort dessa föroreningar och ämnen från vattnet, vilket ger ett rent och klart vatten (bakterier, hormoner, kemikalier, mikroplaster och tungmetaller tas bort i denna process).

Omvänd osmosanläggningar används i stor utsträckning inom industrin för att rena vatten för användning vid tillverkning av olika produkter, såsom läkemedel, livsmedel och drycker. Det används också i hemmet för att producera rent dricksvatten från kranen, och det är en populär teknik för vattenfiltrering i akvarier. Omvänd osmos är en av de få och mest effektiva metoderna för att bli av med PFAS- och PFOS-ämnen.

Det är viktigt att notera att omvänd osmos endast kan avlägsna föroreningar och mineraler från vattnet, och det kan vara nödvändigt att tillsätta mineraler till vattnet igen efter filtreringen för att upprätthålla en hälsosam mineralbalans i vattnet.

Med GROHE Blue Pure omvänd osmosanläggning med mineralfilter tillsätts alla rätt mineraler till vattnet igen efter RO-filtreringen.

seemere

Omvänd osmosanläggning - Den mest effektiva metoden mot PFAS

Enligt EPA (U.S. Enviromental Protection Agency) är omvänd osmos den enda effektiva metoden för att minska förekomsten av PFAS i ditt dricksvatten. De drar slutsatsen att omvänd osmos är en extremt effektiv metod för att avlägsna PFAS:

High-pressure membranes, such as nanofiltration or reverse osmosis, have been extremely effective at removing PFAS. Reverse osmosis membranes are tighter than nanofiltration membranes. This technology depends on membrane permeability. A standard difference between the two is that a nanofiltration membrane will reject hardness to a high degree, but pass sodium chloride, whereas reverse osmosis membrane will reject all salts to a high degree. kilde: https://www.epa.gov/sciencematters/reducing-pfas-drinking-water-treatment-technologies

PFAS eller

PFOS?

Det är i princip samma sak, vilket många inte vet! PFOS är faktiskt en undergrupp av PFAS och är tyvärr mycket skadligt.

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är en grupp kemikalier som används i en rad olika produkter på grund av deras vatten- och fettavstötande egenskaper. Dessa ämnen har visat sig vara långlivade och sprids lätt i miljön, vilket har resulterat i att de har upptäckts i höga halter i dricksvattenkällor i flera länder, inklusive Sverige. Enligt en studie från den svenska Livsmedelsverket år 2019 påträffades PFAS i 30 procent av de undersökta dricksvattenproverna. En annan studie från Naturvårdsverket visade att PFAS-halterna översteg riktvärdena i flera dricksvattenbrunnar runt om i landet. Dessa fynd har lett till oro bland allmänheten och krav på att vidta åtgärder för att minska PFAS-föroreningen i dricksvattnet.

seemere

PFAS i dricksvatten kan tacklas med omvänd osmosanläggning

För att reducera PFAS och specifikt PFOS (perfluoroktansulfonat), en av de mest kända och farliga föreningarna inom PFAS-gruppen, kan omvänd osmosanläggningar vara en effektiv lösning. Omvänd osmos är en avancerad vattenreningsmetod som använder ett halvgenomsläppligt membran för att avlägsna föroreningar från vatten.

Genom att applicera högt tryck på vattnet tvingas det passera genom membranet, som i sin tur filtrerar bort partiklar och molekyler som är större än vattnets molekyler. Omvänd osmosanläggningar kan effektivt avlägsna PFAS och PFOS från dricksvatten. Membranen i dessa anläggningar är utformade för att vara mycket effektiva vid avlägsnande av föroreningar, inklusive PFAS. Genom denna process kan PFAS-halterna minskas till icke-skadliga nivåer och skydda befolkningen från eventuella hälsorisker.

GROHE Blue Pure kranar för
omvänd osmosanlägg

Vill du koppla ditt omvända osmosanlägg till en vattenkran för att kunna få filtrerat vatten direkt från kranen? Då bör du kolla in våra GROHE Blue Pure kranar. GROHE Blue Pure kranarna är kompatibla med omvänd osmosanläggningarna.

Dessa moderna vattenkranarna passar perfekt in i alla kök. Kranarna har en elegant och minimalistisk design, är lätta att rengöra och underhålla, och de är tillverkade av högkvalitativa material som garanterar hållbarhet och lång livslängd.

GROHE BLUE PURE
OMVÄND OSMOSANLÄGG

Med denna nya GROHE Blue Pure omvänd osmosanläggning lägger GROHE till två nya filter till sin produktserie. Filtren minskar förekomsten av skadliga ämnen i ditt dricksvatten hemma.

GROHE vattenfilter använder olika teknologier för att ta bort föroreningar från dricksvattnet. De nya filtren utmärker sig genom att använda RO (omvänd osmos/reverse osmosis). Filtren hjälper till att minska nivåerna av klor, bly, bekämpningsmedel, PFAS/PFOS och herbicider i vattnet. Med en omvänd osmosanläggning förbättrar du både smaken och kvaliteten på ditt dricksvatten.

GROHE BLUE PURE
OMVÄND OSMOSANLÄGG

Inget konto? Skapa en här